Behöver jag en ny elmätare?

Ja du behöver ha en ny elmätare som klarar av att mäta både hur mycket el som går in i huset från elnätet, men också hur mycket som mats ut från huset ut till nätet. Detta för att du ska kunna få ersättning för produktionen som du matar ut på nätet. Nätbolaget är skyldigt att inom tre månader efter inkommen anmälan (som vi gör) byta ut din elmätare kostnadsfritt. Ofta gör de bytet inom ett par veckor.

Du behöver alltså inte göra någonting för att detta ska ske.

Om du begär en speciell typ av elmätare som inte är standard, tillkommer en extra kostnad för detta mätarbyte. Vi kommer att i samråd med dig ta fram den lösning som passar dig och dina behov bäst.Solceller - förberedelser & installation