Behöver man marginal på takets storlek utöver måtten för panelerna?

Det är bra med en viss marginal omkring panelerna, vanligt är att man räknar på cirka 30 cm runt om installationen. Men varje tak är mer eller mindre unikt, och förutsättningarna med vind på platsen kan också påverka. Det här hjälper Utellus dig så klart med i konstruktionsritningarna.

Solceller - förberedelser & installation