Behövs bygglov för att sätta upp solceller?

Från och med den 1 augusti 2018 behövs inte bygglov för byggnader inom ett detaljplanelagt område så länge solcellerna följer takets lutning eller husets form.

Fram till att den nya regeländringen träder i kraft gäller följande:

Det beror på i vilken kommun du bor då olika kommuner har olika regler. Det vanligast är att det inte krävs bygglov så länge solcellsmodulerna placeras i samma lutning som taket. Generellt krävs dock bygglov alltid om fastigheten är K-märkt, om modulerna planeras att placeras på fasaden och om de är vinklade i en annan lutning än taket. Oavsett ska man alltid kolla med byggnadsnämnden om vad som gäller i sin kommun innan man påbörjar en installation. Vi hjälper dig med hantering av bygglov och bygganmälningar.Solceller - förberedelser & installation