Blir jag skyldig till mervärdesskatt om jag installerar solceller på min lantbruksfastighet?

Om du installerar en solanläggning och säljer antingen all el eller endast din överskottsel räknas det som att du bedriver en självständig ekonomisk verksamhet.

Då är du skyldig att registrera dig för och betala mervärdesskatt. Skattskyldigheten gäller oavsett om elen produceras i ett vindkraftverk, i en solcellsanläggning eller på annat sätt. Det spelar ingen roll om anläggningen är installerad på en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet.

Den som har en begränsad försäljning kan omfattas av skattebefrielse och ska därmed inte registrera sig för och betala mervärdesskatt. För att omfattas av skattebefrielse ska den totala försäljningen, av el och annan försäljning, inom landet under innevarande beskattningsår och under vart och ett av de två närmast föregående beskattningsåren vara högst 30 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

Du hittar mer information hos Skatteverket.