Hur beskattas försäljningen av överskottsel på en jordbruksfastighet?

Om den sammanlagda installerade toppeffekten är 255kW eller mer är din solel skattepliktig. Det gäller även om du skulle ha flera mindre solanläggningar som tillsammans kommer upp i en installerad toppeffekt på 255kW eller mer.

Avdragsrätten för ingående mervärdesskatt på inköp och drift av solcellsanläggningen beror på vad solanläggningen ska leverera el till. Det spelar ingen roll om du har installerat solcellerna på en privat bostad eller en näringsfastighet. Till exempel:

  • Om all el från solcellerna matas ut på elnätet och säljs så bedöms solanläggningen som en verksamhet som medför skattskyldighet och du har full avdragsrätt för ingående mervärdesskatt.
  • Om elen från solcellerna ska användas till din privata bostad och en jordbruksfastighet som är skattepliktig så finns delvis avdragsrätt oavsett vilken byggnad solcellerna installerats på.

Du hittar mer information hos Skatteverket.