Hur fungerar IMD rent praktiskt?

Fastigheten har en gemensam huvudmätare och lägenheterna har individuella undermätare. Fastighetsägaren har ett kollektivt abonnemang för hela huset och debiterar sedan respektive lägenhetsinnehavare baserat på förbrukningen enligt undermätaren och en taxa som fastställts vid hyresförhandlingen.

Debiterad del för lägenhetsinnehavaren i kronor är lika med:
antal kWh för den specifika lägenhetsinnehavaren delat med de totala kWh för alla med undermätning gånger Brf:ens totala förbrukning (i kronor).

I de flesta installationer fjärravläses mätarna automatiskt. Mätvärdena går till administratörens huvuddator där avräkningen av förbrukningarna sker. Det vanligaste är att avräkningen sker en gång om året. Om en preliminär schablonkostnad ingår i den betalda hyran (förskottsbetalning) innebär då avräkningen antingen ett tillgodohavande eller en tilläggsdebitering (efterbetalning).

Vad är en gateway i ett IMD-system?
En gateway är själva styrenheten för mätarna. Om det är flera byggnader jobbar man med fler gateways för att slippa dra kablar mellan varje hus, varje gateway kräver en egen internetuppkoppling. Notera att det blir ett abonnemang per gateway till nätägaren.

Vad är IMD?