Hur fungerar skattebefrielse på energiskatt för jordbrukare?

Som jordbrukare eller skogsbrukare kan du söka om återbetalning för energiskatt på el. Du får tillbaka den energiskatt som du har betalat, förutom 0,5 öre/kWh. Du betalar alltså energiskatt på 0,5 öre/kWh efter återbetalningen från Skatteverket.

En förutsättning för att du ska få den lägre skatten är att du uppfyller reglerna om statligt stöd. Ett av villkoren för att få statligt stöd är att du inte är i ekonomiska svårigheter. Du får återbetalning av skatten om beloppet uppgår till minst 500 kr för ett kalenderår.

Du får inte återbetalning för

  • el som inte används i näringsverksamheten
  • hushållsel som exempelvis belysning och hushållsmaskiner
  • uppvärmning av bostadshus
  • uppvärmning av andra utrymmen som inte används i näringsverksamheten
  • personalbostäder
  • uthyrning av stugor
  • service till jordbruk, exempelvis till företag som kyllagrar sorterar, packar och säljer frukt och grönt
  • jakt och viltvård
  • ridutbildning, ridsport och travverksamhet

Du kan hitta mer information och göra ansökan om skattebefrielse av energiskatt hos Skatteverket.