Hur gör jag för att sälja mina elcertifikat?

Utellus köper gärna dina elcertifikat och ursprungsgarantier från dig som är kund hos oss. Kontakta sol@utellus.se om du vill sälja din överskottsel.

För att bli tilldelad elcertifikat behöver du ansöka om ett konto hos Energimyndigheten och det är detta konto som dina elcertifikat kommer att hamna på. Detta system kallas för CESAR och både köpare och producenter måste ha ett konto där. För att tilldelas certifikat måste en komplett ansökan skickas in samt att solanläggningen måste ha en godkänd mätare som rapporterar elproduktionen till Energimyndigheten.

Genom en godkänd fullmakt från dig hjälper vi på Utellus dig med både registreringen hos Energimyndigheten och handhar ditt CESAR-konto. Kontakta sol@utellus.se för att få en digital fullmakt för signering. Om du inte har möjlighet att signera fullmakten digitalt kan du skriva ut den och posta till oss i original, du hittar fullmakten under Blanketter.