Hur görs avräkningen av andelar på elfakturan?

Det antal kilowattimmar som du har köpt andelar för, delas med 365 – motsvarande årets antal dagar (under skottår är det 366 dagar). I exemplet nedan har vi utgått från en andel, vilket då motsvarar rätten att köpa 1 000 kilowattimmar andelsel per år.

1 000/365 * 31 dagar = 85 kWh/mån
1 000/365 * 30 dagar = 82 kWh/mån

Andelsåret räknas från 1 april – 31 mars. Om andelsägaren under en månad inte skulle förbruka hela potten av andelsel för 35 öre/kWh (exkl. elcertifikat och moms) på grund av minskad förbrukning så sparas de resterande kilowattimmarna till nästkommande månads pott – och så vidare.

Du kan däremot inte ”låna” kilowattimmar av nästkommande månads pott av kilowattimmar. Andelsåret följer nämligen generella uträkningar hur el förbrukas under året – till exempel med toppar under vintern och dalar under sommaren – och fördelar de ackumulerade ”extra kilowattimmarna” så att de sannolikt finns tillgängliga när de behövs som bäst, till exempel vid köldknäppar. Avräkning av andelsel kan även ske retroaktivt under andelsåret.

Kilowattimmarna kan inte sparas till ett nytt andelsår. Outnyttjade kilowattimmar förblir då outnyttjade. Detta är anledningen till att vi rekommenderar brukaren att endast täcka 90 procent av den beräknade elförbrukningen.