Hur gröna är solceller?

El från solceller är förnybart producerad och därmed snäll mot vår jord. Solceller använder solljus som bränsle och därmed orsakar de inte några utsläpp i produktionen av elen.

Däremot ska man vara varse på hur panelerna tillverkas, eftersom det behövs både metaller och andra råvaror som kan vara känsliga att både bryta och förädla. Vi har mycket höga krav på de panelföretag vi arbetar med och har uteslutande valt solpanelstillverkare som mycket aktivt tar hänsyn till miljömässiga och etiska aspekter under hela tillverkningsprocessen.