Hur kommer det sig att spotpriset på min produktionsfaktura ibland skiljer sig något från spotpriset på förbrukningsfakturan?

Det beror på att priserna volymvägs, vilket innebär att priset vägs mot Utellus kunders totala förbruknings och produktionsvolym. Ett volymvägt pris tar mer hänsyn till hur efterfrågan på el varierar och hur priset förhåller sig till efterfrågan. Eftersom förbrukningsmönster och produktionsmönster ser olika ut över dygnet kan priset därför variera något. Normalt är det dock relativt liten skillnad mellan priset för produktion och förbrukning.