Hur lång är återbetalningstiden för solceller?

Det är svårt att ange en exakt återbetalningstid för en solcellsanläggning, då det beror på hur stor den initiala kostnaden är, den årliga produktionen, storleken på andelen egenanvänd solel, elpriser samt vilka bidrag och ersättningar som du kan tillgodogöra dig och hur länge man tror dessa kommer finnas.

Med dagens förutsättningar ligger återbetalningstiden för en standard villainstallation på mellan 10-15 år. Detta kan låta som en ganska lång återbetalningstid, men en solcellsanläggning lönar sig oftast redan första året med avseende på avkastningen på det investerade kapitalet samt att du även sänker din elkostnad. Dessutom minskar du ditt koldioxidavtryck redan från första sekund som din anläggning är igång.