Hur lång garantitid har installationsarbetet på mina solceller?

Installationsarbetet med våra samarbetspartner har en garantitid på 5 år.

Solceller - förberedelser & installation