Hur mycket kan jag få för mina ursprungsgarantier?

Utellus betalar marknadspris för ursprungsgarantier vid försäljningen, med en administrationsavgift på 10% av det totala beloppet. Det samma gäller vid köp av elcertifikat.

Läs på vår sida om överskottsel hur mycket du får för din solel just nu.