Hur mycket påverkar taklutningen?

Lutning påverkar energiproduktionen, mellan 30-40 graders vinkel brukar vara en optimal lutning. Men förlusten vid annan lutning är relativt liten (10 graders avvikelse ger en förlust på 1-2 % av årsproduktionen). Att följa takets lutning ger oftare en enklare och därmed billigare installation, snarare än att med olika ställningar och montage försöka vinkla panelerna i ett optimalt läge.Solceller - förberedelser & installation