Hur säljs Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantierna säljs via så kallade bilaterala avtal, det finns ingen öppen marknadsplats för handeln av UG. Det innebär att priset bestäms i samband med att köpavtalet skrivs mellan säljaren och köparen, därför är exakt pris per UG svårt att uppge. Utellus hjälper dig att sälja dina ursprungsgarantier via självfaktura en gång per halvår när du hunnit samla ihop en pott.