Hur stor roll spelar väderstrecket?

Väderstrecket spelar en viss roll för hur mycket solenergi du kan producera. För störst årsproduktion är rakt söderläge det optimala, men solpanelerna producerar även energi när de är riktade mot andra väderstreck. Med moduler som är riktade i öst/västlig riktning får du ungefär 10-20% lägre total årsproduktion än för samma anläggning som ligger rakt i söderläge. Figuren nedan visar hur solinstrålningen varierar i % vid olika orienteringar och vinklar, i förhållande till ett horisontellt tak. Bilden är hämtad från Solelprogrammet.Solceller - förberedelser & installation