Jag har E-faktura idag men jag vill ändra till autogiro. Hur gör jag?

Det smidigaste sättet att byta är att du betalar din senaste E-faktura som E-faktura och när den är betald, tar bort E-fakturakopplingen. Nästa månads elfaktura kommer att skickas till dig via e-post och där kommer du att ha möjlighet att klicka på en knapp ”Betala och aktivera autogiro”.