Jag har eternittak, kan jag ha solpaneler då?

Ja, det går att installera solpaneler på alla sorters tak på men på eternittak behöver man ta hänsyn till den strikta certifieringen för hantering av asbest.

Infästning för eternittak sker med stockskruv genom eterniten och ned i takstolen undertill. Eftersom eternitplattorna är sköra är det vanligt att några spricker när man borrar i dem, därför bör man ha några reservplattor nära till hands.

Utellus kan inte erbjuda installationer på eternittak i dagsläget.Solceller - förberedelser & installation