Kan en Brf få investeringsstöd?

Bostadsrättsföreningar kan få investeringsstöd och de ansöker på samma sätt som privatpersoner eller en verksamheter gör. Det går att ansöka via blankett per post eller online via Boverket. Våra Solrådgivare hjälper er dessutom med administrationen när ni installerar solceller via Utellus.