Kan jag dra av moms för investeringskostnaden?

Som huvudregel får du som privatperson inte dra av moms för inköp till en ”stadigvarande bostad” vilket en solcellsanläggning på en privat fastighet är. Du kan bara dra av momsen för investeringen av en solcellsanläggning om den uteslutande ska användas för ekonomisk verksamhet, det vill säga att du säljer all den el som du producerar. Denna verksamhet klassas då som elhandel.