Kan jag få ersättning för mina elcertifikat?

Ja! För att kunna sälja dina elcertifikat måste du ha fått din solanläggning godkänd av Energimyndigheten. Elcertifikaten säljs på en öppen marknad där ersättningen bestäms av marknadspriset.

Utellus köper gärna elcertifikat och ursprungsgarantier av våra kunder, kontakta sol@utellus.se för att sälja din överskottsel.