Kan jag få investeringsstöd?

Både privatpersoner och företag kan ansöka om ett statligt solcellsbidrag, så kallat investeringsstöd, på upp till 20% av installationskostnaden.

Varje år avsätter regeringen en summa pengar för investeringsstöd som Energimyndigheten fördelar ut till landets olika Länsstyrelser. Stödet är rambegränsat, vilket innebär att stödet endast kan delas ut så länge som de avsatta pengarna räcket till.

Kort om investeringsstöd:

  • Investeringsstödet är framtaget för att öka incitamenten för investeringar i förnybar energi
  • Privatpersoner och företag får bidrag för 20% av installationskostnaden (inklusive både material och arbete)
  • Investeringsstöd söks hos respektive länsstyrelse eller via Boverkets e-tjänst
  • Investeringsstöd kan av privatpersoner sökas innan installationen är genomförd.
  • Företag måste skicka in ansökan innan offerten godkänns.

Utellus kan hjälpa dig med din ansökan. Det är fullt möjligt att göra en ansökan om investeringsstöd utan att tacka ja till en bindande offert, på så vis har du i alla fall säkrat din plats i kön till investeringsstödet.

Läs mer om investeringsstödet hos Energimyndigheten