Kan jag få några statliga stöd för hemmabatterier?

Ja! Sverige har idag det största stödet i världen för lagring, som privatperson kan du ansöka om ett investeringsstöd om maximalt 60% av den totala investeringskostnaden om du installerar före den 31a december 2019.

NYHET – Regeringen har nyligen beslutat att förlänga ansökningstiden till och med 31 december 2020.

Stödet har ett tak på 50 000 kr, som exempel: för ett batteri till en vanlig villainstallation på 80 000 kr skulle du alltså få tillbaka 48 000 kr.

För att kunna ansöka måste ditt system för energilagring (batteriet) vara kopplat till en anläggning för egen produktion av förnybar el (såsom solpaneler). Du måste också vara ansluten till elnätet. Bidraget är tidsbegränsat och får endast ges till installationer som påbörjats tidigast 1 januari 2016 och slutförts senast 31 december 2020. Budgeten för åren 2017–2019 är 50 miljoner per år.

Utellus hjälper dig gärna med din ansökan, som görs till Länsstyrelsen.

Läs mer hos Energimyndigheten

Svensk Solenergi – Mikroproducenter får investeringsstöd för energilagring
Energimyndigheten – Stöd och bidrag
Sveriges Riksdag – Bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

Läs mer om vår batterilagringserbjudande här.

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med din optimala batteriinstallation.