Kan jag få skattereduktion för min mikroproducerade solel?

Ja, du som mikroproducent (både privatpersoner och företag) har möjlighet att få tillbaka 60 öre/kWh för den el som du matar in på elnätet, alltså den el som din anläggning producerar och du inte direkt använder själv. De regler som gäller för reduktionen är:

  • Inmatning (den el du säljer tillbaka till nätet) och utmatning (den el du köper) måste ske till och från samma anläggning
  • Inmatningen (det du säljer) får högst uppgå till 30 000 kWh/år
  • Du kan maximalt få tillbaka 18 000 kr/år
  • Maximal anläggning om 100 A

Reglerna ovan är normalt inga problem att uppfylla för en vanlig privatinstallation, men det är bra att tänka på när man designar anläggningen så att den blir lagom stor för dina behov. Rent praktiskt är det elnätsbolaget som rapporterar in kontrolluppgifter för din anläggning till Skatteverket, och i inkomstdeklarationen följande år finns uppgifterna med – förtryckt om du är privatperson.