Kommer min solcellsanläggning också att timdebiteras?

Nej, produktionsavtalet påverkas inte av timavtalet för din elförbrukning. Det kommer att fortsätta gå på det vanliga tilläggsavtalet och viktas mot elområdets produktion.