Måste det finnas en elcentral i samma byggnad som jag vill placera mina solceller på?

Nej elcentralen behöver inte sitta i samma byggnad som solcellerna monteras på, men det underlättar om den gör det. Om elcentralen inte är placerad i samma byggnad behöver man göra en nedgrävning av kabeln, vilket oftast är fullt möjligt men innebär en extra kostnad.Solceller - förberedelser & installation