Måste jag momsregistrera mig?

De flesta mindre, privatägda anläggningar är numera momsbefriade. När du producerar mer el än du själv nyttjar matas det automatiskt ut på elnätet. Du får betalt för den här elen från både nätägare och elbolag. Tidigare var alla producenter momspliktiga för den här försäljningen, men dessa regler har nu ändrats. De flesta privatpersoner och mindre anläggningar är numera momsbefriade för sin försäljning av el. Detta gäller för försäljning upp till 30 000 kr/år (högt över vad en vanlig mindre anläggning kommer upp i).

För att bli befriad från moms får din försäljning inte heller överstigit 30.000 kr/år någon gång under de två närmast föregående år. Läs mer på Skatteverkets hemsida eller kontakta oss på Utellus om du behöver mer information.

Momsreglerna förändrades 2017. Om du redan är registrerad och uppfyller kraven för befrielse ska du lämna in en ändringsanmälan för att du ska bli momsbefriad. Kontakta Utellus kundtjänst så hjälper vi dig med anmälan.