När är solcellerna energineutrala?

Man räknar med att det tar ca 2,5-3 år för ett villasystem på 3kW bestående av monokristallina kiselsolceller att betala tillbaka för den totala energin som gick åt vid produktionen.

Tiden beror på hur mycket modulerna producerar, vilket i sin tur beror på en rad olika parametrar (solinstrålning, lutning, yta för placering, väderstreck, skugga och temperatur mm).

Med tanke på solcellernas livslängd så betalar de tillbaka sin egen energikostnad många gånger om. Läs mer hos IEA, International Energy Agency.