Ökar värdet på mitt hus med solceller på taket?

Ja! Med tanke på att de som är spekulanter på ditt hus i framtiden får ”gratis el” motsvarande anläggningens produktion, och dessutom en intäkt i den överskottsproduktion som anläggningen genererar bör det öka värdet på huset. Det finns inga mätningar gjorda i Sverige på detta men i Kalifornien har man noterat en generell ökning av fastighetens värde som överstiger den inlagda investeringen.