Ska jag satsa nu eller vänta lite med att investera i en solcellsanläggning?

Det är absolut läge att investera i solceller idag.

Kostnaderna på solcellsinstallationer har under de senaste åren fallit kraftigt, men sedan 2014 har vi sett stabilare priser på marknaden. Vi tror på en fortsatt nedgång på priset för solpaneler, men en viktig aspekt i lönsamhetskalkylerna för solinstallationer är de statliga stöd och subventioner som satts igång för att göra solinvesteringar lönsamma. Det troliga är att dessa kommer att fasas ut i takt med att priserna på paneler eventuellt sjunker – vilket alltså gör totalkalkylen lika lönsam idag som om ett par år.

Dessutom: ju tidigare du väljer att installera solceller desto större blir klimatvinsten eftersom du minskar ditt koldioxidutsläpp från den dag din installation börjar producera.