Tjänar vår Brf på att skaffa solceller?

Ja, det är mer lönsamt för en Brf att ha solceller på taket än för en villaägare rent generellt. Detta beror på att behovet av energi är större och det motiverar en större anläggning där de fasta kostnader minskar i proportion till anläggningens storlek.

Avkastningen på solanläggningar ligger i snitt på 10% och ni kan räkna med att dra nytta av solcellerna även 10–20 år efter att investeringen är återbetald.

Andra fördelar är att en Brf ofta kommer att förbruka mer av den egenproducerade elen då gemensamhetsytorna har hög förbrukning under dagtid då solcellerna producerar för fullt, vilket är bra då det är mer lönsamt att bespara sig att köpa el från elleverantören än att sälja överskottsel.
Bostadsrättsföreningen kan även satsa på att koppla ihop ett så kallat IMD (individuell mätning och debitering, även kallat undermätning) i samband med solcellsanläggningen och på så sätt bygga en än större anläggning och förbruka större andelen av produktionen själva.

Det är allt viktigare att göra ett medvetet val kring sitt eget avtryck på miljön och därför har vi sett att värdet på lägenheterna stiger i samband med att bostadsrättsföreningen investerar i solceller.

Solcellsanläggningar upp till 255kW är befriade från energiskatt och då Brf:er ofta hamnar i den kategorin, med en installerad effekt på över 30kW och under 255kW, ökar lönsamheten i att ha solceller på sin förenings tak.

Framtidssäkra med en grön energikälla som kräver minimalt med underhåll samtidigt som ni höjer värdet på föreningens lägenheter.
Skicka in en intresseanmälan