Vad är fördelarna med solceller för en Brf?

Sänk månadskostnaden
Med solceller minskar ni elkostnaden från dag ett och höjer värdet på bostadsrätterna i och med att medlemmarna får en lägre månadskostnad.

Miljömedvetenhet
Framtidssäkra med en grön energikälla som gör att medlemmarna kan känna sig stolta över att ha sin egen fossilfria mikroproduktion.

Bra investering
Avkastningen på solanläggningar ligger i snitt på 10% och ni kan räkna med att dra nytta av solcellerna även 10–20 år efter att investeringen är återbetald.

Enkelhet
Solpanelerna kräver minimalt med underhåll och du kan övervaka produktionen av solenergi på panelnivå direkt i mobilen eller datorn. Utellus köper er överproducerade solel månadsvis via självfaktura och handhar ert konto hos Energimyndigheten så att ni även kan sälja ursprungsgarantier och elcertifikat.

Trygghet
Panelerna har lång livslängd och levereras med trygga garantivillkor. Utellus samarbetar endast med utvalda certifierade leverantörer. Med egen elproduktion säkrar ni även inför elprisets toppar och dalar.

Framtidssäkra med en grön energikälla som kräver minimalt med underhåll samtidigt som ni höjer värdet på föreningens lägenheter.
Skicka in en intresseanmälan