Vad är IMD?

IMD står för Individuell Mätning och Debitering. Det innebär att vi mäter och debiterar förbrukningen el per lägenhet. På så sätt betalar du som hyresgäst bara för den faktiska elförbrukningen. El- och nätabonnemangens fasta kostnader minskar då allt samlas under ett avtal för hela föreningen istället för ett avtal per lägenhet.

Införandet av IMD medför flera fördelar. Framförallt kan du se hur mycket som du faktiskt förbrukar och får möjlighet att påverka dina boendekostnader. Förutom att kostnaden för respektive hushåll blir rättvis finns där också miljömässiga vinster eftersom individuell mätning ökar medvetenheten och minskar ofta elförbrukningen. IMD är med andra ord bra för både ekonomin och för miljön.

Är IMD lönsamt för vår Brf?