Vad är optimerare?

Optimerare kan installeras tillsammans med dina solpaneler för att öka produktionen och ge dig möjlighet att övervaka din produktion på panelnivå genom mobil eller dator.
Ett system med optimerare får klara fördelar mot ett traditionellt system såsom:

  • Mindre känslighet mot skuggor, bättre produktion och fri panelplacering.
  • Noggrannare övervakning av produktionen ända ner på panelnivå från mobil eller dator.
  • Bättre el- och brandsäkerhet genom att optimerarna bryter produktionen vid spänningsfall.
  • Enklare felsökning och bättre kontroll på anläggningen vilket underlättar för snabbare service.

 Solceller - förberedelser & installation