Vad är skillnaden på solceller och solfångare?

Utellus erbjuder endast solanläggningar med solceller.

Solceller producerar el som i första hand går till husets elförbrukning. Om ingen el behövs vid tillfället matas överskottselen från solcellerna ut på nätet och säljs till ditt elbolag – Utellus. Solceller är oftast gjorda av kristallint kisel och omvandlar solinstrålningen till elektrisk energi.

Solfångare är en del av ett slutet värmesystem och alstrar värme, oftast med glykolblandat vatten. Eftersom man inte kan slå av och på systemet när man vill behöver man komplettera solfångare med någon annan typ av uppvärmning under vintern.Solceller - förberedelser & installation