Vad är Solar Scorecard?

Solar Scorecard är en ranking som presenteras varje år och där man rankar olika tillverkare utifrån deras ansvarstagande gällande miljö, hälsa och säkerhet hos de anställda. De solcellspaneler som vi erbjuder ligger i topp på Solar Scorecard för år 2016.

Solar Scorecard initierades av Silivon Valley Toxics Coalition (SVTC) 2010 för att främja transparensen inom solcellsindustrin. SVTC är en oberoende organisation som varje år kartlägger den högteknologiska industrins miljöpåverkan och i det här fallet solcellstillverkare. SVTCs mål är att säkerställa transparens kring miljö, hälsa och säkerhet hos de anställda. De arbetar för en säker och hållbar solcellsindustri som;

  • Tar ansvar för miljö- och hälsopåverkan som produkterna har genom sin livscykel. I detta inkluderas också obligatoriska policys för miljövänligt återvinnande.
  • Implementerar och övervakar en skälig miljö- och arbetsnormer i hela  försörjningskedjan.
  • Eftersträvar innovativa metoder för att minska och eliminera giftiga kemikalier i PV-modulens tillverkning.