Vad är ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Solelproducenter får en ursprungsgaranti (UG) av staten för varje 1000 kWh el som solanläggningen producerar. Ursprungsgarantin visar att energikällan som elen kommer ifrån är förnybar och kommer ifrån sol. Elbolag, som Utellus, kan köpa dina ursprungsgarantier.

Läs mer om vad du kan tjäna på din solel på vår sida om överskottsel.