Vad behöver jag göra för att få investeringsstödet?

När du köper solceller från Utellus så hjälper vid dig med att hantera din ansökan. Om du hellre vill hantera din ansökan själv så har vi sammanställt en guide som hjälp.

Investeringsstödet söks hos Länsstyrelsen via Boverkets portal. För att få stödet krävs det att ansökan om stöd ska ha kommit till Länsstyrelsen:

  • För privatpersoner: inom 6 månader från det att projektet påbörjades.
  • För företag: innan projektet har påbörjats

Då stödet har blivit populärt har det blivit lång kö i systemet och det kan därför ta lång tid innan ansökningen blir beviljad. Det finns även en risk för att de medel som finns kan ta slut innan alla ansökningar blivit beviljade. Den nya regeringens beslut kring budgeten för investeringsstöd är också viktig att ha i beaktning, än så länge är det för tidigt att kunna ge några indikationer på hur långt stödet kommer att räcka de kommande åren men vi bevakar frågan löpande.