Vad får jag betalt för min solel?

Minskat inköp
När du använder din egen el slipper du köpa den elen från nätet, vilket innebär en besparing motsvarande elpriset inklusive de skatter och avgifter som ligger på din elhandelsfaktura och elnätsfaktura.

Överskottsel
Ett vanligt hushåll använder själv cirka hälften av elen som produceras, resten matas ut på nätet. Den el du matar ut på nätet får du betalt för, både från ditt elhandelsbolag och från ditt nätbolag. Nätbolaget betalar ut så kallad ”nätnytta” för överskottsel och elhandelsbolaget betalar också för din el, som sedan kan säljas vidare. Utellus betalar marknadens spotpris för elen minus 2 öre/kWh (det är handelsavgiften vi betalar för att sälja vidare din el).

Skattereduktion
Staten vill stötta mikroproduktion av förnybar el och ger en skattereduktion på 60 öre för varje kWh du matar ut på nätet. Detta rapporteras automatiskt till Skatteverket och redovisas i deklarationen.

Elcertifikat
För varje 1 000 kWh förnybar energi som matas ut på nätet skapas ett elcertifikat som du kan sälja, Utellus hjälper dig med det praktiska. Vi köper elcertifikat månadsvis och betalar marknadspris med en procentuell avgift på 10% av priset.

Ursprungsgarantier
För varje 1 000 kWh förnybar energi som matas ut på nätet skapas en ursprungsgaranti som du kan sälja, Utellus hjälper dig med det praktiska. Vi köper UG en gång per halvår och betalar marknadspris med en procentuell avgift på 10% av priset.