Vad händer med mina solceller när det är dags att plocka ner dem?

När solcellerna är uttjänta, 25-40 år efter de installerades, ska de plockas ner och återvinnas. Det är viktigt, inte minst ur miljösynpunkt. Solpaneler innehåller en viss mängd ädelmetall och även annat material som ska tas om hand på rätt sätt så att de kan bli nya paneler.

År 2050 tror man att det kommer finnas omkring 78 miljoner ton solpanels-avfall där en mycket stor andel av materialet kan återanvändas för att skapa nya paneler.

I Europa har vi något som heter WEEE-direktivet och berör insamling och återvinning av elektriska produkter. WEEE-direktivet innebär att alla producenter som levererar till EU, oavsett var de tillverkas, ska finansiera kostnaderna för samla in och återvinna konsument-el-utrustning (som solceller från privata anläggningar) som har använts eller har nått sitt slutdatum.Solceller - förberedelser & installation