Vem är mikroproducent?

Mikroproducenter är privatpersoner och mindre företag som själva kan producera el, via solpaneler eller ett litet vindkraftverk i anslutning till fastigheten. Dessa har rätt att koppla in sig på elnätet och sälja den vidare sin överskottsel. För att få den skattereduktion som mikroproducenter har rätt till finns vissa ramar som man måste förhålla sig till: huvudsäkringen får högst vara 63 Ampere och inmatningseffekten max 43,5 kW. En installation på en vanlig villa överstiger inte de gränserna.