Vilken huvudsäkring behöver min elcentral ha?

Elcentralen i din fastighet behöver ha en huvudsäkring på minst 16 Ampere.

Solceller - förberedelser & installation