Kan jag ha flera elavtal samtidigt?

Ja, du kan ha flera elavtal igång samtidigt. De är kopplade till varje bostad/elmätare. Så om du är mitt i en flytt kan du låta dina elavtal löpa parallelt med varandra utan problem. Teckna elavtal

Om du har vindandelar behöver du däremot bestämma dig för vilken månad du vill flytta dina andelar. Andelar flyttas per den 1:a varje månad. Blanketter