Är det säkert att ladda bilen med laddbox?

Det är säkrare att ladda bilen via en laddbox istället för i ett vanligt vägguttag. Det beror på att att laddboxen klarar av hög belastning under lång tid till skillnad från ett vanligt vägguttag. Samt att laddtiden blir längre och är ofta oberäknelig i ett vägguttag. Samtidigt som den dagliga användningen av Mode 2-kabeln (som ofta följer med bilen) sliter på både kabeln och kontakten.