Vad är skillnaden mellan att installera solceller på en lantbruksfastighet och ett bostadshus?

Om du bor i ett hus på en lantbruksenhet styrs beskattningen av din solanläggning av vad elen från solcellerna används till. Om solcellerna är placerade på din bostad och bara går till elförbrukningen i bostaden beskattas du som en privatperson för försäljningen av solel.

Om solcellerna är placerade på den delen som är näringsfastighet, till exempel en ladugård, ska inkomsterna från försäljning av solel beskattas som inkomst av näringsverksamhet.