När behöver jag betala energiskatt för min elproduktion?

Om dina solceller har en installerad toppeffekt på max 255kW är du inte skattskyldig och slipper betala energiskatt på solel som du förbrukar själv eller matar ut på elnätet.

Tänk på att om du har flera mindre solanläggningar så räknas den totala installerade toppeffekten av dem och om de tillsammans överstiger 255kW är du skattskyldig.