Under en längre tid var det på tapeten att ett grönt avdrag för solceller, batterier och elbilsladdare likt ROT-avdrag skulle införas. Det föregående investeringsstödet som togs bort sommaren 2020 är sedan den 1 januari 2021 ersatt med ett nytt grönt avdrag för grön teknik

Det gröna avdraget fungerar som en skattereduktion enligt samma princip som RUT och ROT-avdrag. Avdraget görs direkt på fakturan istället för att man – som tidigare – ska behöva ligga ute med pengarna i väntan på godkännande av sin ansökan. Den nya formen av investeringsstöd gäller alltså inte bara installationsarbetet, utan även för materialkostnaden.

Men vad innebär det gröna avdraget egentligen och hur nyttjar man det? Låt oss bena ut vad detta nya gröna avdrag innebär, vad som gäller och vilka gröna energival du kan göra.

Här kan du läsa om:

 1. Vad innebär det gröna avdraget?
 2. Vilka är villkoren för att nyttja det gröna avdraget?
 3. Det gröna avdraget för dig som ska installera solceller
 4. Det gröna avdraget för dig som ska installera batteri eller laddbox
 5. Vad är skillnaden på det gröna avdraget och ROT avdraget
 6. Grönt avdrag Brf: Vad gäller?
 7. Förlängt solcellsstöd och dubblerad effektgräns för andra som inte är privatpersoner
 8. Så gör du för att ta del av det gröna avdraget
 9. Vill du veta mer? Kontakta en solrådgivare!

Vad innebär det gröna avdraget?

Det nya gröna avdraget gäller för alla installationer som görs från och med 1 januari 2021 och fungerar på samma sätt som med RUT- och ROT-avdrag. Till skillnad från det vanliga ROT-avdraget gäller avdraget för både material- och arbetskostnad. Det gröna avdraget görs direkt på fakturan istället för att man – som tidigare – ska behöva ligga ute med pengarna i väntan på godkännande av sin ansökan.

Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med:

 • 15 procent för installation av solceller.
 • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi.
 • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Det är numera möjligt att som privatperson göra ett avdrag på 15 procent av arbets- och materialkostnaden vid installation av en solcellsanläggning, respektive 50 procent på arbets- och materialkostnaden för installation av batterier eller laddbox.

Det betyder att ett hushåll har rätt att nyttja avdraget på material och arbetskostnaden med upp till 50.000 kronor – per person och år. Det kommer alltså att vara möjligt att söka stödet på nytt varje år, vilket innebär att man successivt kan bygga ut sin anläggning och köpa en batterilösning därefter.

Vilka är villkoren för att nyttja det gröna avdraget?

För att du nyttja det gröna avdraget måste vissa villkor uppfyllas och korrekta uppgifter till företaget som du väljer att anlita måste lämnas. Hur mycket du kan få i ROT-avdrag styrs av din inkomst och hur många andra avdrag du gör. 

För att du ska kunna nyttja den gröna avdraget måste du uppfylla vissa villkor. Nedan har vi sammanställt en checklista att utgå ifrån när du köper ROT-arbeten:

 • Du ska vara 18 år.
 • Du ska äga eller vara bosatt i villan, radhuset eller fritidshuset som arbetet ska utföras i.
 • Arbetet måste ge rätt till ROT-avdrag, vilket både du och företaget som utför arbetet har gemensamt ansvar att ta reda på.
 • Ta reda på din fastighetsbeteckning för att sedan ge uppgifterna till företaget som utför installationen.
 • Du som köper ROT-arbete måste vara berättigad till ROT-avdrag.
 • Företaget som du anlitar för att utföra ROT-arbetet måste vara godkänd för F-skatt.

Du kan läsa mer om respektive punkt på Skatteverkets hemsida.

 

ROT-avdrag solceller

Det gröna avdraget för dig som ska installera solceller

Eftersom att det är olika avdrag för solceller, kontra batterilösningar och laddboxar, kan man säga att det finns ett solcellsbidrag. 

Solcellsbidraget 2021, även kallat Solrot, innebär att det för privatpersoner numera är möjligt att göra ett avdrag på 15 procent av arbets- och materialkostnaden vid installation av en solcellsanläggning.

Bra att komma ihåg!
Till skillnad från inköp och installation av ett batteri eller en laddbox, så behöver själva solcellspanelerna och installationen av dem inte komma från samma företag för att du ska kunna nyttja skattereduktionen. Du kan alltså köpa solcellerna hos ett företag och ta hjälp av ett annat företag vid installationen.

Det gröna avdraget för dig som ska installera batteri eller laddbox

Precis som det fanns ett solcellsbidrag i form av ett investeringsstöd och nu har ersatts av det nya gröna avdraget, täcks även solcellsbatterier och elbilsladdare. 

Det tidigare investeringsstödet för solcellsbatterier låg på 60 procent och gällde fram till sommaren 2020. I och med införandet av det nya gröna avdraget sänks det från 60 procent till 50 procent. Det är alltså 50 procent som gäller på arbets- och materialkostnaden för batterilösningar och laddare.

Laddboxar täcktes under 2020 också av ett bidrag, så kallat “ladda-hemma stödet”, på 50 procent. Det gröna avdraget innebär att maxbeloppet höjs från 10.000 kr till 50 000 kr. Maxbeloppet för avdrag per år blir även gemensamt med hela avdraget för grön teknik – inklusive solcellsbatterier och solceller.

Bra att komma ihåg!
Du måste köpa in själva batterilösningen eller laddboxen och arbetet från samma företag för att kunna nyttja skatte­reduktionen för båda kostnaderna. 

Vad är skillnaden på det gröna avdraget och ROT-avdraget?

Det gröna avdraget är större än ett ROT-avdraget. Avdraget för solceller ökar i praktiken från 9 procent till 15 procent av den totala kostnaden och är ett höjt solcellsbidrag. 

Egentligen står ROT-avdraget för 30 procent av arbetskostnaden. Men eftersom arbetskostnaden räknas som ett schablonbelopp på 30 procent av den totala kostnaden, så blir det i själva verket 9 procent av totalkostnaden.

Låt säga att skulle köpa själva laddboxen från ett företag, och installationen från ett annat företag, så skulle avdraget enbart räknas på installatörens faktura. Då har du alltså endast rätt till ROT-avdraget för själva arbetet, vilket är 30 procent. 

Skulle du däremot köpa solceller, så behöver solcellssystemet inte installeras av samma leverantör som gjorde laddboxen.

Grönt avdrag Brf: Vad gäller?

Tidigare fanns ett investeringsstöd som bostadsrättsföreningar kunde ansöka om vid installation av solceller, men sedan den 7 juli 2020 råder ansökningsstopp.

Föreningar som hann lämna sina ansökningar kan bli beviljade stödet om de har tur. Dock är det aningen tveksamt om de pengar som finns räcker till alla ansökningar som inkom under 2020. Från den 15 januari 2021 sänktes bidraget från 20 procent till 10 procent av investeringskostnaden, men gäller i så fall enbart för dem som redan skickade in sin ansökan innan ansökningsstoppet infördes.

Det nya gröna avdraget för grön teknik gäller alltså inte för bostadsrättsföreningar och företag, men för privatpersoner.  

Förlängt solcellsstöd och dubblerad effektgräns för andra som inte är privatpersoner

Två ytterligare delar av det nya stödet är:

 • Förlängning av solcellsstödet till kommuner och företag, vilket innebär 10 procent i stödnivå för företag och kommuner under 2021.
 • Effektgränsen, för när skatt på mindre anläggningar tas ut, höjs från 255 kW till 500 kW. Den nya gränsen nära dubbleras och kommer att leda till lönsamhet för fler och större anläggningar.

Så gör du för att ta del av det gröna avdraget:

   1. Du fattar ett beslut om att att installera solceller, en batterilösning eller laddbox.
   2. Därefter söker du reda på och bestämmer dig för ett företag som sköter installationen.
   3. Installationen genomförs därefter av det företag som du anser möta dina behov bäst och väljer. När de fakturerar dig drar de avdraget direkt på fakturan och du behöver inte göra någonting.