Så har vi räknat

ÅRSPRODUKTION, År 1

Baserat på vald paneltyp och aktuellt antal paneler. Vi har även tagit hänsyn till väderstrecket på ert tak och er takvinkel mot solen. I detta skede har vi inte tagit med eventuell skuggning i beräkningen, det hjälper vi dig med om du vill gå vidare och få en skarp offert.

PRIS

Priset avser ett nyckelfärdigt system, inklusive allt material, installation och administration för en standardinstallation i Stockholmsområdet. I priset har vi inkluderat både moms och det statliga investeringsstödet om 20%. Notera att priset som presenteras endast är en första prisindikation. En faktisk offert gör vi i nästa steg.

Då investeringsstödet har blivit populärt har det blivit lång kö i systemet och det kan därför ta lång tid innan ansökningen blir beviljad. Det finns även en risk för att de medel som finns kan ta slut innan alla ansökningar blivit beviljade. Den nya regeringens beslut kring budgeten för investeringsstöd är också viktig att ha i beaktning, än så länge är det för tidigt att kunna ge några indikationer på hur långt stödet kommer att räcka de kommande åren men vi bevakar frågan löpande.

BESPARING, ÅR 1

Vi har förutsatt att du använder ca 50% av den egenproducerade elen själv och säljer resterande del till oss. Du får därmed både en intäkt: ersättning för din elförsäljning, elcertifikat, nätnytta och skattereduktion samt en minskad elkostnad, eftersom du slipper köpa lika mycket el från nätet.

Priserna i våra beräkningar baseras på marknadspriser och uppdateras kvartalsvis. Pris på el och elcertifikat hämtas från Utellus rörliga elpris, 6 månader bakåt i tiden.

ANTAL PANELER

Så många paneler av vald paneltyp som får plats på den takyta som du har angett.

ÅTERBETALNINGSTID

Återbetalningstiden tar hänsyn till den årliga besparingen i förhållande till den initiala investeringen, förutsatt kontant betalning.

AVKASTNING, ÅR 1

Beräkningen av avkastningen första året är baserat på besparingen första året i förhållande till den initiala investeringen.

PRODUKTGARANTI

Produktgarantin avser hur många år solcellsproducenten garanterar att solcellerna håller.