Utellus - Vår integritetspolicy

Introduktion

Utellus AB arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Utellus endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Utellus sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från 25 maj 2018.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det svenska företaget Utellus AB (orgnr. 556667-4916, Box 2299, 103 17 Stockholm) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss.

Vad för slags personuppgifter behandlar vi?

När du använder våra tjänster, registrerar dig via ett formulär, eller besöker vår hemsida, kan du bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation eller tjänst kan vi komma att be om följande personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress, adress
  • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för Utellus tjänster: personnummer, anläggningsuppgifter
  • Tekniska uppgifter: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem
  • Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.
  • Extra skyddsvärda uppgifter såsom personnummer, kontonummer, hanteras endast i de fall det är absolut nödvändigt och då med begränsad access och vidtagna säkerhetsåtgärder.

Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig är korrekta. Om du byter telefonnummer, e-postadress eller annan kontaktinformation eller upptäcker att uppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att vi rättar dem.

Om cookies på utellus.se

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Vi använder cookies för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på vår webbplats och för att ge oss möjlighet att förbättra den. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik. Ditt IP-nummer lagras i statistiksyfte. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress. Information om besökare kan inte spåras av Utellus.

Det finns två typer av cookies. Den ena kallas för session cookies. Den fungerar så att den lagras tillfälligt i din dators minne när du är inne och surfar på webbplatsen, för att sedan försvinna i samband med att du stänger din webbläsare. När du surfar runt på vår webbplats, används session cookies i exempelvis formulär. Det innebär att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan måste backa tillbaka en sida. På så sätt slipper du fylla i alla dina uppgifter igen.

Den andra typen av cookie kallas permanenta cookies och sparar en fil under en längre tid på din dator. Den använder vi oss av för att hålla reda på vissa inställningar du gjort på vår webbplats, t.ex. din senast gjorda inloggning. Det är alltså enbart för att du inte ska behöva fylla i sådant på nytt nästa gång du besöker hemsidan. Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet så länge du inte raderar dem eller i max tolv (12) månader.

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i analysverktyg som Google Analytics, Google Remarketing, Google Adwords samt Facebook. Det här är tjänster som också använder sig av cookies. Exempelvis använder Facebook sina cookies för att du ska kunna se vilka av dina vänner som redan gillar Utellus på Facebook. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet så länge du inte raderar dem eller i max tolv (12) månader.

Ta bort cookies

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet.

Våra cookies är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats. Om du fortsätter att använda vår webbplats utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

För att vara kund hos Utellus måste vi ha dina personuppgifter. Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av Utellus produkter och tjänster, analys och statistik för att kommunicera med dig på bästa sätt, samt för utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete.

Information om ditt avtal (t.ex. priser, bindningstider, föreningsinformation) har Utellus en skyldighet att kommunicera till dig.

Utellus vill gärna använda dina kontaktuppgifter i vår marknadsföring till dig och skicka ut information om Utellus, andra bolag inom koncerngruppen Peas Industires, våra samarbetspartners samt utvecklingen i stort inom förnybar energi. Om du har kryssat i rutan i formuläret om att du vill ha information om våra produkter och erbjudanden eller anmält intresse på något annat sätt, har du samtyckt till att dina personuppgifter används även för detta ändamål.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Utellus behandlar de uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullfölja det vi enligt avtal är förpliktigade. Efter avslutade avtal sparar vi nödvändiga data utifrån rättsliga skyldigheter såsom Bokföringslagen och preskriptionstider. Utifrån berättigat intresse sparar vi kontaktuppgifter till presumtiva kunder. För syftet att skicka marknadsföringsmaterial, är ditt samtycke den lagliga grunden för behandlingen.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra personuppgiftsbiträden som är behjälpliga med vår kommunikation och administration. Dessa personuppgiftsbiträden kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för, och enligt Utellus instruktioner. Utlämnande sker enligt rättsliga förpliktelser och praxis till t.ex. myndigheter, revisorer och advokater. Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt sprida dina personuppgifter till tredje part, förutom i enlighet med denna policy för skydd och hantering av personuppgifter.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Utellus kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss, samt i ytterligare 24 månader efter avslutad kundrelation för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen och preskriptionslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

I de fall laglig grund krävt behandling av extra skyddsvärda uppgifter, såsom personnummer eller kontonummer, kommer dessa att gallras senast 30 dagar efter avslutat avtal, alternativt efter rättsliga skyldigheter har upphört.

Om du ej är kund hos oss utan endast anmält intresse för någon av våra tjänster och produkter, kommer vi att spara dina personuppgifter för ovanstående syfte i 24 månader efter senaste kontakt där du visat intresse att vara kvar i vårt register. Vi ser över våra register årligen för att hålla dem uppdaterade och relevanta.

Dina rättigheter

Välkommen att kontakta oss när som helst om du vill veta mer om vårt arbete kring din integritet, eller om du vill ändra, ta bort eller få information om dina uppgifter.  I vissa fall måste vi dock behålla dem av rättsliga skäl. Du har även rätt att inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet (Dataskyddsinspektionen) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontakt

Utellus AB, Box 2299, 103 17  Stockholm
kundservice@utellus.se
0771-81 87 00

Denna integritetspolicy gäller fr o m 2018-05-25 och uppdaterades senast den 2018-04-09.